• Profilaktyka chorób układu krążenia

  Zadbaj o swoje serce

 • Dla kogo jest program?

  Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) obejmuje osoby w wieku od 35 do 55 lat.

  Z programu można korzystać co 5 lat, o ile mieścisz się w kryterium wieku.

  Czego potrzebuję żeby wziąć udział w programie?

  Po prostu zgłoś się do pielęgniarki albo zapytaj o badanie w rejestracji.

  Potrzebujesz jedynie dowodu osobistego.

  Co otrzymam w ramach programu?

  Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne).

   

  Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:  

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

  Jaki jest cel programu?

  Program profilaktyki ChUK to program zdrowia publicznego, który ma na celu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK
  • promocja zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

  Dzięki programowi otrzymasz wiedzę na temat Twojego stanu zdrowia, edukację na temat zdrowego stylu życia, a jeśli otrzymasz kwalifikację wysokiego ryzyka chorób układu krążenia - to szansa na szybszą diagnozę i leczenie tych chorób, czyli wydłużenie i poprawę jakości życia.

   

 • broken image

  Program ChUK

  Zadzwoń!

   

  tel. 17 22 27 421