• Ropczyce 20.09.2023r. 

  Powiadomienie o wyborze oferenta

   

  Znak sprawy: Piomar/POZ2/2023

   

  Szanowni Państwo,

   

  W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni Piomar” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

   

  zeTTech Piotr Zator

  Ogrodowa 13,

  39-200 Dębica

   

  Cena: 158 670,00 zł brutto

   

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów oceny ofert - cena 100%.

   

  Ocena złożonych ofert:

   

 • broken image

   

   

  Dziękujemy,

   

  NZOZ Piomar