• Ropczyce 10.08.2023r. 

  Zapytanie o oszacowanie wartości kosztów

   

  Szanowni Państwo,

   

  Działając w imieniu PIOMAR PIOTR BODZIANY MARCIN MATOGA JOANNA SUŁEK - MATOGA ELŻBIETA ZYMRÓZ - BODZIANY SPÓŁKA JAWNA zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości „Dostawy elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni Piomar”.

   

  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Informację dotyczącą szacowania kosztów prosimy przesłać na adres:

  PIOMAR PIOTR BODZIANY MARCIN MATOGA JOANNA SUŁEK - MATOGA ELŻBIETA ZYMRÓZ - BODZIANY SPÓŁKA JAWNA, ul. PARKOWA 1, 39-100 ROPCZYCE lub na adres email: mateusz.bodziany@nzozpiomar.pl do dnia 14.08.2023 r.

   

  Równocześnie nadmieniamy, że niniejsza szacunkowa wycena nie jest ofertą, a jedynie informacją pozwalającą na weryfikację zakładanych w grancie kosztów.

   

  Grant jest finansowany ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowany w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”.