• Dane osobowe

  Ochrona danych na najwyższym poziomie.

 • Informacje

  Kto ma moje dane?

  broken image

  Administrator

  Zarządza danymi osobowymi

  Administratorem danych osobowych jest

   

  PIOMAR M. Matoga, P. Bodziany, J. Sułek-Matoga, E. Zymróz-Bodziany sp.j.

  z siedzibą w Ropczycach przy ul. Parkowej 1.

   

  Twoje dane, które są przetwarzane to:

  Imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, dane medyczne.

   

  Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany obecnymi przepisami (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

   

  Masz prawo wglądu w swoje dane oraz zmieniania ich według obowiązujących przepisów.

   

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym przepisami prawa, np. NFZ oraz zaufanym partnerom świadczącym usługi informatyczne z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

   

  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych.

  broken image

  Inspektor Ochrony Danych

  Udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania

  Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Piomar jest

   

  Mateusz Bodziany

  tel. +48 450 054 154

  daneosobowe@nzozpiomar.pl

   

  Inspektor udziela potrzebnych informacji pacjentom w zakresie przetwarzania ich danych.

  Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego przetwarzania danych - zadzwoń, napisz.